Jan Moerbeek

Nederland, 's Hertogenbosch, 25-08-2015 WERK Jan Moerbeek, SCHILDERIJEN

Jan Moerbeek

Nederland, 's Hertogenbosch, 26-11-2013 Making Of boek Jan Moerbeek, SCHILDERIJEN

Jan Moerbeek

jan-moerbeek-schapen-in-de-wei-13x18-cm-okoz

Jan Moerbeek

Statement Jan Moerbeek
Mijn werk is spiegel voor mijn zoekend bestaan. Slechts eenmaal kende ik een moment van onweerlegbare zekerheid. Wanneer ik deze ervaring moet omschrijven dan kom ik niet verder dan het te benoemen als ‘een staat van zijn’, die alleen begrepen kan worden door het ervaren zelf. Het is een ‘innerlijk begrijpen’ als ervaring en niet als rationele constatering. Deze ervaring bracht mij binnen het schilderen meer richting acceptatie van alle handelingen, ook die (en vooral) die van de vernietiging. Het maken van een schilderij is voor mij dan ook een niet wetend proces gestoeld op innerlijk vertrouwen en een bodem van angst. Ik benoem mijn werk achteraf als een vertaling van dat wat gevonden werd. Titels als “het mistig aanschouwen van de rode draad”, “de kwalijke dampen van het onschuldige ik” en “strooisels in geloken ogen” zijn naast poëtisch van aard ook statements over de meer mysterieuze dieptes van het bestaan.

Nederland, 's Hertogenbosch, 25-08-2015 WERK Jan Moerbeek, SCHILDERIJEN

Jan Moerbeek