Henny Schakenraad

Haar oorsprong vinden we meer dan tienduizend jaar terug in de tijd, overal ter wereld, bij alle culturen, functioneel maar ook verhuld met symboliek en rijk aan rituelen. De kom als oermodel ligt ten grondslag aan al haar latere varianten, zelfs personificaties als geborgenheid, kwetsbaarheid, rust en reinheid zijn verbonden aan deze archetypische vorm. Een vorm met vele paradoxen zoals hol, bol, statisch, dynamisch, zowel mannelijk als vrouwelijk, werelds en alledaags… 

In mijn werk combineer ik de inspiratie van het wereldse en het alledaagse als een constante herinnering aan archetypische thema’s van het geheugen, aan breuken in de tijd, en spanningen van het heden, aan het eindige en het oneindige. De kom als archetypische vorm zie ik als een tijdloze locatie om de wereld en alledag in op te slaan.

De Zwarte inkt gebruik ik als een gebarentaal die de ruimte op het papier beïnvloed en lege ruimtes vult, waardoor er contouren ontstaan van waaruit de kom vorm krijgt om vervolgens toegang te krijgen tot haar diepste betekenissen. Een continu proces van herkenbaarheid en vervreemding in een stille balans.

De kom, symbool voor leven en overleven, is voor mij een overlevering van onschatbare waarde, het laat me steeds opnieuw beseffen dat verleden en heden beiden de toekomst bepalen. 

Henny Schakenraad is graficus en werkt onconventioneel in meerdere technieken.