Paula Kouwenhoven

Paula Kouwenhoven kan terug kijken op een ruim 40 jarig kunstenaarschap. Haar in de loop van 40 jaar opgebouwde oeuvre draagt het kenmerk van groot vakmanschap en emotionele betrokkenheid bij het ontstaansproces.

Karakteristiek voor haar werk is, dat zij het verband tussen waarneming en verbeelding altijd vasthoudt en in de verschillende technieken tot uitdrukking brengt. Intuïtieve abstractie als doel is haar vreemd gebleven.

Met de zienswijze op de werkelijkheid om haar heen en de vertaalslag naar beelden in haar werk, laat Paula Kouwenhoven een persoonlijk en gevoelig spoor na in de autonome kunst van onze tijd.

Fragment uit tekst van Danielle Lokin: curator Stedelijk Museum Amsterdam